כמה עולה שמאי מקרקעין?! מה המחיר של שומה?!

שמאי מקרקעין בירושלים

מנהל מקרקעי ישראל – פל"ח

מנהל מקרקעי ישראל – המגזר העירוני

מנהל מקרקעי ישראל – מגזר חקלאי

השכן רוצה לבנות על ההרחבה שבוצעה לפני שנים ? כך נחשב את עלויות הקיזוז

הפחתת היטל השבחה, שומה אחרת, שמאי מכריע ופטורים