תביעת פיצויים בגין ירידת ערך 197

פיצויים בגין ירידת ערך 197

אדם אשר נפגע בגלל אישור תוכנית יכול לדרוש פיצויים על פי חוק התכנון והבניה סעיף 197 וזה לשונו: " נפגעו ע"י תוכנית שלא בדרך הפקעה מקרקעין בתחום התוכנית או הגובלים עמו מי שביום תחילתה של התוכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים …"
בניגוד להיטל השבחה ישנה זכות לתבוע פיצויים בגלל נזק שגרמה תוכנית, גם אם מדובר בתוכנית מתאר מחוזית ובין בתוכנית מתאר ארצית אך הגוף האחראי על פיצוי הנפגע הינו הועדה המקומית.

מי זכאים להגיש תביעה: בעל מקרקעין או בעל זכות במקרקעין שנפגע מהתוכנית (גם דייר מוגן המחזיק בנכס בדמי מפתח ראשי להגיש תביעה מאחר ויש לו זכות בנכס).

ניתן להגיש תביעה לפי סעיף 197 רק למי שנפגע בגלל תוכנית ולא בגלל פגיעות אחרות.
סוגי הפגיעות:
פגיעה ישירה
1. הקרקע יעודה להפקעה – התוכנית ייעדה את הקרקע להפקעה.

2. צמצום זכויות הבניה.
3. צמצום יחידות הדיור – הפחתת הצפיפות.
4. הקפאת בניה.
5. שינוי יעוד.

פגיעה עקיפה
1. הצללה של אור השמש.
2. חסימת אוויר.
3. חסימת נוף.
4. רעש.
5. ועוד ועוד.

אומדן הפגיעה:
את אומדן הפגיעה בקרקע מעריך שמאי מקרקעין לכן אם לאחרונה אושרה תוכנית סמוכה לדירה או לנכס מקרקעין שלכם מומלץ ליצור קשר עם שמאי מקרקעין כדי לבדוק אם יש עילה לתביעה בגין סעיף 197.

כאשר שמאי מקרקעין המתמחה בתביעות 197 פיצוי בגין פגיעה מתוכנית ניגש לביצוע הערכה הוא חייב לרדת לשורש התוכנית. ישנו חוק חשוב נוסף אשר שמאי מקרקעין בעת עריכת השומה לא יכול לקחת בחשבון וזה הציפיות / ספקולציה דהיינו קרקע ספקולטיבית אשר יש לגביה ציפיות מסוימות לא נכלל שווי הפגיעה בציפיות. לדוגמה: קיימת קרקע חקלאית הסמוכה לעיר חדרה כיום הקרקע מוגדרת כקרקע חקלאית אך ישנה ציפייה (ספקולציה) כי הקרקע בעתיד תהיה קרקע ביעוד למגורים, לכן כיום הקרקע נסחרת בשווי גבוה משווי שוק של קרקע חקלאית.
אם תאושר תוכנית המפקיע את הקרקע לטובת הוועדה או לדרך או לכל שימוש המותר להפקעה הפיצוי בגין  ירידת ערך 197 יהיה פיצוי בגין קרקע חקלאית ולא קרקע חקלאית עם פוטנציאל.

מתי ניתן להגיש תביעה:
את התביעה ניתן להגיש תוך 3 שנים מיום אישור התוכנית יום אישור התוכנית הוא יום פרסומה ברשומות + 15 יום.

יש אפשרות הנתונה בידי שר הפנים להאריך את המועד!
שמאי מקרקעין יכול להעריך את הפיצוי בגין פגיעה על ידי תוכנית בסך מקסימלי של 100% משווי הקרקע.

כדי לקבל יעוץ מעמיק צרו איתנו קשר