שמאי מקרקעין ותפקידיו

שמאי דירות

שמאי מקרקעין הוא הדמות המקצועית / איש המפתח בהערכת שווי דירות.

הערכת שווי של שמאי מקרקעין חייבת להיות חוות דעת מקצועית, וזאת מאחר ושמאי מקרקעין או בפי העם שמאי דירות הינו הדמות הסמכותית לקביעת השווי.

שמאי מקרקעין

תפקידו של שמאי המקרקעין הינו להוות כמו מצלמה עילית אשר מצלמת את השוק ונותנת הערכה נקיה וברורה על המצב בשוק ואיך הוא מתנהל.
התחום העיסוק של שמאי המקרקעין הינו בעיקר בהערכות שווי דירות, הערכת שווי קרקעות פנויות, הערכת שווי למסחר, תעשייה משרדים אך גם בהערכות שווי לקרקע חקלאית , פיצויים על הפקעה או פגיעה על ידי תוכנית, חישוב השבחה של תוכניות ועוד.

 

אם אתם לפני תהליך של רכישת דירה או מכירה שמאי מקרקעין יכול לסייע לכם בכלל התהליך, החל מבדיקת המצב התכנוני, בדיקה של רישוי והיתרים כך שהנכס או הדירה בנויים בהיתר ובשימוש התואם את התב"ע וקלה בכך שהמחיר המבוקש הינו מחיר סביר ולא מופרז.
יש להביא את הדעת על כך שהפערים בין שמאי לשמאי יכולים להיות שונים אבל בדירות מגורים בדרך כלל הפערים אינם צריכים להיות גדולים יותר מידיי.

 

הרבה פעמים שמאי מקרקעין העורך שמאות לבית משפט מתבקש להגיע לבית המשפט כדי לייצג את מי ששכר אותו כדי לתת את חוות דעתו המקצועית. לפיכך חשוב מאוד שלשמאי מקרקעין תהיה יכולת וורבלית גבוה לצד יכולת ניסוח טובה.

 

תחומי הפעילות של שמאי מקרקעין

 

חוות דעת

שמאי מקרקעין נותן חוות דעת במספר רב של תחומים, כגון: מכירת דירות, רכישת נכסים, הגשת חוות דעת לפני מכרז, כונס נכסים, ירידת ערך של מקרקעין, חלוקה בין יורשים, פירוק שיתוף ועוד…

פיצויים

שמאי המקרקעין מעריך פיצויים בשל ירידת ערך בגין תוכנית – תב"ע שפוגעת במקרקעין, או פיצויי הפקעה – בגין קרקע שהפקיעו לבעלי הנכס לצרכי ציבור או לכל צורך שהוא.

היטל השבחה

שמאי המקרקעין של הוועדה המקומית עורך לוועדה שומת היטל השבחה על כל נכס שממומש (בדרך מימוש של מכירה או היתר בניה), ניתן להגיש שומה אחרת ולערער על הערכת השווי של שמאי הוועדה ובכך להפחית את התשלומים של היטל ההשבחה מי שיכול להגיש שומה כזאת הוא שמאי מקרקעין.

מיסוי מקרקעין

שמאי מקרקעין מטפל בהרבה רבדים ומקרים של מיסוי מקרקעין, לדוגמה-  מס רכישה, מס שבח ועוד.