שמאי מקרקעין במושבים

עריכת חוות דעת שמאית / עריכת שומות למשקים חקלאים, נחלות, הרחבות בנחלות, שטחים חקלאים ופל"ח הינה מורכבת ובעלת מאפיינים מיוחדים.

מאחר ולרוב מדובר בנכסים מורכבים בין בנוגע לזכויות בקרקע, זכויות הבניה, זכויות בר רשות, אפשרויות פיצול נחלה, תשלומי דמי היתר, דמי הסכמה  וכו' נדרש שמאי מקרקעין הבקיא והמבין לעומק בהחלטות רשות מקרקעי ישראל ובאופי וניתוח העסקאות במושבים.

משרדינו – יותם כהן שמאות מקרקעין מתמחה בשמאות במושבים

 

הגדרה של נחלה:

בהתאם להחלטה 9 , של מועצת מקרקעי ישראל נחלה היא :

"נחלה היא קרקע חקלאית שהוחכרה לחוכר לתקופה ארוכה לצורך פרנסתו ומגוריו והמהווה יחידה משקית חקלאית אחת"

לנחלה ישנם מספר מרכיבים והיא מחולקת ל 3 חלקים עיקריים:

חלקה א של הנחלה – מדובר בחלקה שמוחכרת לחוכר, החלקה הזאת רשומה על שמו במנהל מקרקעי ישראל, על חלקה א' בנויים בתי המגורים ומבני המשק.

חלקה ב של הנחלה – זאת החלקה  אשר מעובדת על ידי החוכר לשימוש חקלאי, חשוב להדגיש כי המנהל אינו מכיר בחלקה ב' כחלק מהותי של הנחלה רישום החלקה נעשה האגודה (לדוגמה יוצא מכך שאין לחוכר פוטנציאל מלא בעקבות שינוי יעוד של חלקות אלו)

חלקה ג של הנחלה – חלקה המעובדת על ידי האגודה.

 

חלקה א – משבצת צהובה למגורים
חלקה ב' – חלקה מעובדת, חקלאית

על פי החלטת רמ"י / מנהל מקרקעי ישראל מס' 1464 מיום 18.4.2016 – בעניין קביעת הזכויות למגורים בישובים חקלאים, מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית.
הוגדר כי שטח חלקת המגורים חלקה א' של נחלה בגודל מקסימלי של כ 2.5 דונם, ובלבד שמתקיימים בה במצטבר התנאים שלהלן:

  • כלל חלקת המגורים הינה שטח רציף.
  • השטח מיועד למגורים בהתאם לתב"ע תקפה.
  • השטח כולל את כלל יח"ד אשר בשטח חלקה א' ובנוסף את פל"ח – הפעילות הלא חקלאית.

נכון להיום בשוק המקרקעין בישראל ניתן לומר כי באופן כללי קיים ביקוש הולך וגובר לנחלות ומשקים במושבים כפריים בישראל, שכן מספרן נשאר קבוע מזה עשרות שנים, לא מתווספות נחלות חדשות מחד, ומאידך כמות האוכלוסייה עולה והביקוש גובר עם העלייה ברמת החיים והצורך של אנשים במעמד בינוני – גבוה לגור בשטחי נחלה מרווחת בסביבה כפרית.

 

משרדינו יותם כהן שמאות מקרקעין מתמחה בהערכת שווי של נחלות ומשקים במושבים.