שיעור היוון בשומת מקרקעין

כדי להבין מה מטרתו של שיעור ההיוון בחוות הדעת של שמאי מקרקעין ומה תרומתו לשווי הנכס נכון ללמוד על גישות הערכות נכסים למידע נוסף ניתן ללמוד ולקרוא בקישור הזה איך מעריכים נכס

שיעור היוון בשומה

ישנם מצבים שונים בהם מומלץ להשתמש בשיעור תשואה / שיעור היוון בשומת מקרקעין ביחס לנכסים מניבים בין אם מדובר בנכסים תפוסים או בנכסים ריקים.

  • שיעור היוון – שיעור ההיוון שנכון לבחור בעריכת שומה הוא שיעור המבטא את היחס בין ההכנסה שמפיק הנכס בתקופה של שנה אחת לבין השווי של הנכס.
    שיעור זה נקבע ע"י כוחות השוק אשר מושפעים בין היתר מהריבית חסרת הסיכון, מרמת הביטחון / הוודאיות של השכרת הנכס (של התקבולים) וכו'

 

שיעורי התשואה / שיעורי היוון הכולל

על פי סקירת שיעורי התשואה של השמאי הממשלתי נכון לשנת 2018 שיעור ההיוון לנכסים הבאים הינו:

שטחי משרדים               :           7.5%

שטחי מסחר                  :           7.2%

שטחי תעשייה ולוגיסטיקה:           7.6%

 

מבדיקה של שיעורי התשואה במהלך השנים ניתן לראות בברור איך ישנה החל משנת 2008 מעבר של השקעות בנכסי מקרקעין מניבים, כך ששיעור ההיוון יורד כל שנה בהתמדה בעשור האחרון.

שיעורי היוון במהלך השנים