דיירות מוגנת ודמי מפתח

דיירות מוגנת היא זכות במקרקעין אשר נותנת לדייר המוגן מספר הגנות שהם גם זכויות בנכס:

  1. הגנה מפני אי סילוק מהנכס
  2. תשלום דמי שכירות מופחתים (לחלק מהדיירים)
  3. חלק מדמי המפתח בעת מכירת הזכות / החלפת דייר.
  4. אפשרות להוריש את זכות זאת בתנאים מסוימים.

למעשה לרוב זכות הדיירות המוגנת אינה נרשמת בטאבו והיא נובעת מחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972.
מקורו של החוק הוא בחוקים המנדטוריים אשר הבריטיים החלו על כלל שטחי המגורים בארץ בשנת 1934 ובשנת  1935 על עסקים, ברבות השנים שונה נוסח החוק מספר פעמיים (1954-1955 , 1958, 1971) ובשנת 1972 נחקק החוק התקף היום חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972.
עד היום הוקמו 5 ועדות לבחינת ביטול החוק או שינויו.
הרבה נוטים להתבלבל וחושבים שחוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור) 1964 ו/או חוק הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים) 1971 קשורים  לדיירות מוגנת ודמי מפתח.
לפיכך מצאתי לנכון להבהיר כי אין קשר  בין חוקים אלו לחוק הגנת הדייר!

שמאי מקרקעין בירושלים, שמאי מקרקעין בתל אביב ושמאי מקרקעין בחיפה ועוד ערים ותיקות בארץ נתקל הרבה פעמים בהערכת שווי של נכסים המוחזקים על ידי דייר מוגן. התופעה קיימת יותר בערים ותיקות דווקא משום שרוב המחזיקים היום בנכסים כדיירים מוגנים הם דיירים מקוריים שחוזה השכירות שלהם החל לפני 20.8.1968 או דיירים שקיבלו אפשרות להמשיך זכות זאת ע"י ירושה או רכישת הזכות.
אבל כשמאי מקרקעין המתמחה בדיירות מוגנת ובדמי מפתח ידוע לי על מספר עסקאות שנעשו גם בשנים האחרונות לדירות חדשות שנמכרו לדיירים מוגנים.

שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין שעורך שומה לנכס התפוס בדיירות מוגנת מעריך את הזכות הכלכלית בנכס אשר מתחלקת בין בעלי הנכס והדייר המוגן.
החלוקה של הזכויות בין בעל הנכס והדייר מתחלקות בכל מקרה בצורה שונה ונובעת מכמה משתנים עיקרים והם, סוג הנכס דירה או בית עסק, תאריך התחלת החזקת הדייר (לפני 14.8.1958 או אחרי התאריך), תקופת ההחזקה של הדייר את הנכס, האם יש לדייר יורשים אשר זכאים לפי החוק להמשיך את זכות הדיירות המוגנת ועוד.

משרדנו " יותם כהן- שמאות מקרקעין " מתמחה בשומות מקרקעין עבור דיירות מוגנת ודמי מפתח בירושלים, בתל אביב רמלה ועוד.