עקרונות הערכת דירת מגורים, הערכת שווי דירת מגורים

מוכר / קונה דירה מספר סיבות למה להיעזר בשמאי מקרקעין: