היטל השבחה ומאפייניו – הפחתת היטל השבחה

שמאי מכריע, היטל השבחה ושומה אחרת