שווי שוק, שווי בשימוש, שווי לבטוחה – עושים סדר בשווי הנכס