השכן רוצה לבנות על ההרחבה שבוצעה לפני שנים ? כך נחשב את עלויות הקיזוז