שמאי מקרקעין במושבים

מנהל מקרקעי ישראל – פל"ח

מנהל מקרקעי ישראל – המגזר העירוני

מנהל מקרקעי ישראל – מגזר חקלאי