חוות דעת שמאית לירידת ערך

חוות דעת בגין ירידת ערך של נכס מקרקעין נערכות על ידי משרדנו ללקוחות פרטים לעורכי דין אדריכלים ועוד…

על פי חוק התכנון והבניה קיימת אפשרות של תביעת פיצויים לבעלי מקרקעין שנפגעו וערך הקרקע שלהם ירד בעקבות אישור תוכנית, התוכניות בגינם אפשר להגיש תביעת פיצויים הם:

  • תמ"א – תוכנית מתאר ארצית.
  • תמ"מ – תוכנית מתאר מחוזית.
  • תוכנית מתאר מקומית (נקראת גם תב"ע).
  • תוכנית לדרכים.
  • תוכנית מפורטת.
  • תוכניות לביצוע תשתיות.

תביעת הפיצויים מכוח פרק ג' בחוק התכנון והבניה לא תוכל להשעות במקרים שלא נחשבים תוכנית לדוגמה:

  • כאשר ניתנת הקלה מתוכנית.
  • בשימוש חורג.

יסודות הפגיעה

פגיעה ישירה במקרקעין: לדוגמה שינויי הקרקע מייעוד מגורים לייעוד חקלאי, או שינויי הקרקע מייעוד מסחרי לדרך.

פגיעה עקיפה במקרקעין:  לדוגמה החליטו לבנות מול הבית שלך מגדל אשר מסתיר לך את השמש, והנוף, או החליטו לבנות כביש מהיר בצמוד לבית שלך ועכשיו יש רעש חזק בכחל שעות הימממה.

הזכאים לתבוע פיצויים

הזכאים לתבוע פיצויים על פי תו"ב (חוק התכנון והבניה) הם רק בעלי המקרקעין הנפגעים או בעלי המקרקעין הגובלים – חייב שיהיה גבול פיזי בין המקרקעין שנפגעו בגלל אישור התוכנית.

הסיבה שהחולט כי תביעות פיצויים מוגבלת רק במקרים של פגיעות שגורמת לירידת ערך רק על אותה הקרקע שחלה עליה התוכנית או קרקע שגובלת,  היא כדי לא לייצר "הקפאה תכנונית", ובכך להפחית את החשש של יזמים רבים ושל הועדות שעלולים לעמוד בפני תביעות פיצויים רבות. מרות שתוכניות רבות פוגעות בערך הקרקע לא ניתן לתבוע בגין כל ירידת ערך.

הערה – אומנם לא קשור לפיצויי בגין ירידת ערך אך ישנה אפשרת לתבוע פיצויים מהרשות המקומית גם אם נמסר לבעלי הקרקע מידע תכנוני מוטעה, ובגלל מידע זה הם פעלו על בשיקולי הקנייה והוטעו. אם מסתבר כי לא ניתן לבנות על הקרקע את אחוזי הבניה המופיעים במידע שהתקבל מהועדה המקומית ישנה אפשרות לתבוע פיצוי על כך. ישנה פסיקה בנושא.

בונים לך מול הבית?! – תבדוק אם אתה זכאי לפיצויים

התיישנות

על פי סעיף 197 ב' לחוק התכנון והבנייה ניתן להגיש תביעת פיצויים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה תוך 3 שנים מיום אישור התוכנית,

 

הליכי תביעת פיצויים ושמאי המקרקעין

ניתן להגיש תביעת פיצויים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה על ידי שמאי מקרקעין אשר מעריך את הפגיעה / ירידת הערך , במידה והוועדה לא מקבלת את התביעה ניתן להגיש תביעה לוועדת ערר שיכולה למנות שמאי מקרקעין מטעמה שיקבע את גובהו של הפיצוי/ הפגיעה אם בכלל קיימת, אם גם לאחר מכן יש חוסר הסכמה בין הצדדים ממנים שמאי מכריע כאשר החלטתו היא החלטה סופית וניתן לערער על החלטתו אלה רק על ידיי בית המשפט.