מנהל מקרקעי ישראל – פל"ח

מנהל מקרקעי ישראל  פל"ח

השגות למנהל מקרקעי ישראל – שומה נגדית:

 

פל"ח – פעילות לא חקלאית.

החלטת מנהל 1265 דנה בשימוש לא חקלאי בתחום חלקת המגורים.

 

ישנם מספר תנאים לפעילות לא חקלאית בחלקת המגורים:

  1. שטח מקסימלי היה עד 500 מ"ר.
  2. הפעילות תעשה אך ורק בשטח חלקה א' בנחלה.
  3. השימוש תואם תב"ע.

ישנם 2 אפשרויות לגביית תשלום על ידי המנהל:

  1. גביית תשלום לאחר שהחוכר שילם היטל השבחה.
  2. גביית תשלום במידה והחוכר לא שילם היטל השבחה.

במידה והחוכר עבר על שימוש חורג או ביצע פל"ח ללא תשלום למנהל ישלם רטרואקטיבית למנהל בשיעור של עד 5% מערך הקרקע לשנה.

משרדנו "יותם כהן שמאות מקרקעין" מתמחה בהגשת ערערים על גובה שומות המנהל .

 

לייעוץ ראשוני חינם התקשרו – 0502010464