חוות דעת מומחה לבית משפט

יותם כהן שמאי מקרקעין מומחה בהכנת "חוות דעת מומחה" לבית משפט השלום והמחוזי או לבית הדין לשכירות.

חוות דעת לבית משפט

חוות הדעת לבית משפט היא הרבה פעמים מורכבת ודורשת מכותב חוות הדעת את הצגת הנתונים / השומה בוצרה ברורה וקלה שיקלו על השופט לקבל אותם.

לרוב חוות הדעת תגיע אל מול חוות דעת נגדית של שמאי מקרקעין לכן חשוב לקבל חוות דעת מלאה של שמאי מוסמך אשר תוכל לשמש את מזמין השומה בצורה הטובה ביותר.
באחת מפסיקותיו בית המשפט השלום קבע כי הכרעת שמאי חייבת להיות מנומקת נימוק שיאפשר לבית-המשפט לבחון  ולבדוק אותה ולראות שהיא מבוססת על חומר אמין.
שומה או חוות דעת של שמאי מקרקעין שתגיע לא מנומקת, או לא ברורה היטב, אינה תשמש את עו"ד או את מזמינה בצורה המיטבית .

עוד נדרש משמאי מקרקעין לעמוד בחקירה נגדית בבית המשפט, כך שחשוב שהוא יהיה בעל יכולות וורבאלית והצגת עמדתו בעל-פה.

לפיכך כאשר לקוח ניגש לבית משפט צריך שיעשה את הצעד הנכון ויתייעץ עם שמאי מקרקעין ויקבל  חוות דעת לבית משפט / שמאות לבית משפט אשר תשמש אותו במהלך ההליך.