שמאי מכריע, היטל השבחה ושומה אחרת

הפחתת היטל השבחה, שומה אחרת, שמאי מכריע ופטורים