מנהל מקרקעי ישראל – מגזר חקלאי

מנהל מקרקעי ישראל  נחלות ומשקים

השגות למנהל מקרקעי ישראל – שומה נגדית:

כיום מנהל מקרקעי ישראל הפך להיות רשות מקרקעי ישראל.

רשות מקרקעי ישראל מנהלת את קרקעות המדינה קרקעות קק"ל ורשות הפיתוח, שטח הקרקע אותו מנהלת רשות מקרקעי ישראל נאמד בכ 93% משטחי מדינת ישראל ( גם מעבר לקו הירוק). לרוב המנהל גובה תשלומים מאזרחים אשר רוצים לבנות ולרכוש מקרקעין (מגורים ותעסוקה)  בבעלות המנהל,

את ערך הקרקע אשר נגזר ממנו התשלום למנהל מחשב שמאי המנהל, על שמאות המנהל ניתן להגיש השגה.
השגה על שמאות המנהל מתבצעת על ידי משרדנו "יותם כהן שמאות מקרקעין" אנו מתמחים בהגשת ערערים על גובה התשלום על ידי הגשת שומה נגדית להפחתת התשלומים.

המגזר החקלאי:

 

מושבים:

לאחר מסכנות ועדת הבר אשר הוקמה לבחון את אי הוודאות בכל הנוגע לזכויות החקלאים בחלקות המגורים ולאור המלצותיה הוחלטה החלטה מס' 1399 של המנהל.

ההחלטה קובעת כי:

  1. שטח חלקה א' המיועדת למגורים לא תעלה על 2.5 דונם, אם קיים שטח גדול יותר יש לשם דמי חכירה על השטח העודף בשיעור של 91% מערך הקרקע החורגת.
  2. זכויות הבניה בנחלה הם:
  • יחידת דיור לבעל הנחלה 160 מ"ר.
  • יחידת מגורים לבן ממשיך 160 מ"ר.
  • יחידת הורים בשטח של עד 55 מ"ר.

סה"כ יותרו בניה של 2 מבנים בשטח של 375 מ"ר.

הצטרפות להסדר:
ישנם מספר תנאים כדי להצטרף להסדר והם:
1. רישום חלקה א' בטאבו כיחידת רישום נפרדת.
2. הסדרת התשלומים של כל השימושים בנחלה (גם תשלומי עבר אם יש)
3. האגודה תתחייב לתמ"א 35 ולכלל מספר יחידות הדיור.
4. יש לשלם דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים (ללא פוטנציאל תכנוני).

מה מקבלים:
1. יבוטל הרצף הבין דורי.
2. תותר בניה על פי תוכנית תקפה.
3. היה אפשר לפצל מגרש.

פיצול מגרש מהנחלה:

על מנת לפצל את המגרש מהנחלה יש לשלם למנהל 33% משווי המקרקעין כולל פוטנציאל.
אם החוכר הצטרף להסדר ושילם 3.75% היתרה לתשלום שלו תהיה29.25%.

ישנם מספר תנאים לפיצול הנחלה – על מנת לקבל פרטים מדויקים ולראות אם אתם עומדים בתנאים לפיצול מגרש משרדנו "יותם כהן שמאות מקרקעין" ישמח לעמוד לרשותכם.

 

ליעוץ ראשוני חינם יותם כהן שמאי מקרקעין – 050-2010464