הפחתת היטל השבחה, שומה אחרת, שמאי מכריע ופטורים

מהו היטל השבחה:

היטל השבחה הינו תשלום לוועדה המקומית בערך של מחצית ההשבחה במקרקעין ששווים עלה עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או אישור שימוש חורג.

היטל השבחה נגבה מכוח חוק התכנון והבניה סעיף מס' 196 א'.

לשון החוק: " ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית לחתו"ב.

 

ההבדל בין מס להיטל השבחה:

יש לסם לב כי היטל השבחה אינו נכלל בהגדרת מם  מאחר ומס הינו תשלום המוטל ככפיה ואין נגדו שום תמורה ישירה אשר מקבל המשלם, אך היטל ההשבחה הוא תשלום אותו משלם אדם  הנהנה מזכויות חדשות שמקבל, היטל זה מיועד לתקצוב הועדה התכנונית והוצאותיה מעין חלוקת העושר בין מי שהשביחו לו את הנכס לבין הכלל.

 

מתי נשלם היטל השבחה:

את היטל השבחה נשלם בעת "מימוש הזכויות" – מימוש הזכויות הנכס נעשה במספר ארועים:

  1. מכירת הזכויות בנכס.
  2. בקבלת היתר בניה.
  3. בהתחלת שימוש חורג.

ישנם מספר מקרים אשר בהם העברה של הנכס אינה מחייבת היטל השבחה לצורך בדיקה זאת יש להתייעץ עם שמאי או עורך דין.

 

הודעה על היטל השבחה:

הוועדה המקומית על ידי שמאי מקרקעין מטעמה מוציאה שומת היטל השבחה לנכס אשר הושבח באחת מהסיבות הנ"ל.

על מנת להמשיך בהליך המכירה / קבלת היתר וכ"ו הועדה המקומית חייבת לאשר את הליך זה

לפיכך החייב צריך לשלם את היטל ההשבחה.

לרוב שמאי הועדה המקומית מונעים מתוך אינטרס לעלות את שווי ההשבחה על מנת לגרום לייזם / לבעל הנכס לשלם תשלום גבוה עבור היטל ההשבחה.

החייב בהיטל השבחה יכול להמציא שומה אחרת אשר ערוכה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ולהגיש בקשה לערער על גובהה שומת היטל ההשבחה.

השמאי  מטעם החייב אשר התבקש לערוך שומה אחרתשומת השגה על השומה של הועדה המקומית מבקש ממועצת שמאי המקרקעין למנות שמאי מכריע וזאת תוך 45 ימים (לכן יש חשיבות לזמן ביצוע העבודה וקבלת ההחלטה).

השמאי המכריע ידון ויכריע לגבי תשלום היטל ההשבחה וזאת תוך 60 יום מיום הדיון האחרון בתיק.

מניסיוננו לרוב הועדות המקומיות מעלות את השווי ההשבחה על מנת לקבל היטל השבחה גבוה לכאן ישנה כדאיות להזמין שמאי מקרקעין מוסמך אשר יבצע שומה אחרת לביצוע הפחתה של תשלום היטל ההשבחה.

 

למה חשוב לערוך שומה לפני מכירה רכישה:

מקרה שהגיע למשרדינו:

בעיר ירושלים לאחרונה אושרה תוכנית 9988 אשר מוסיפה זכויות בניה רבות למבני מגורים בשכונת רחביה ובסביבתה.

בעל נכס ברחוב עזה הציע את דירתו למכירה לאחר מספר שבועות הגיע קונה ולאחר משא ומתן הגיעו לסכום המוסכם לשני הצדדים.

בשעה טובה נפגשו המוכר והקונה עם עורכי דינם וחתמו על חוזה רכישה, בתהליך העברת הנכס מהמוכר לקונה קיבל המוכר שומת היטל השבחה בסכום גבוה (מעל 200,000 ₪) אשר מחייב את המוכר לשלם לעירייה בגין תב"ע 9988 אשר אושרה זה מכבר, ומכירת נכס נחשבת מימוש אשר מחייבת היטל השבחה.

במקרה זה המוכר ביטל את החוזה שנחתם עם הרוכש ושילם לרוכש 100,000 ₪ על ביטול חוזה כמו שהוסכם בעת כריתת החוזה, לאחר מעשה אם המוכר היה מזמין שמאי מקרקעין בירושלים אשר מכיר את התוכניות החלות על הנכסים מקרה כמו זה היה נמנע ונחסך משני הצדדים כסף רב ועוגמת נפש רבה.

משרדנו "יותם כהן שמאות מקרקעין" מתמחה בהגשת שומות אחרות והשגות על תשלומי היטל השבחה בירושלים וסביבתה והפחתת היטלי השבחה.

 

ליעוץ ראשוני חינם התקשר עכשיו – 0502010464